Arbitratge

L'arbitratge és un sistema extrajudicial i voluntari que permet resoldre, amb caràcter vinculant i de manera ràpida i gratuïta, les diferències sorgides entre les empreses i els consumidors. Cada cas el resol un tribunal integrat per tres àrbitres que garanteixen una solució imparcial i objectiva

La resolució que dicta el tribunal s'anomena laude i és vinculant, és a dir, d'obligat compliment per a totes dues parts. En aquest sistema trobem les dues parts: el reclamant i el reclamat/da.

Reclamant
En referència al reclamant, seran les persones físiques o jurídiques de qualsevol nacionalitat o residència, que, com a destinatàries finals, fan l'adquisició, fan l'ús o gaudeixen, dins del territori de Catalunya, de béns i serveis per al seu consum particular, familiar o col·lectiu, sempre que el proveïdor tingui caràcter empresarial o professional o sigui la mateixa Administració Pública.

Reclamat/da
Pel que fa al reclamat/da en l'arbitratge de consum, haurà de ser un/a proveïdor/a de béns o serveis que tingui caràcter empresarial, professional o la mateixa Administració Pública. Per tant, no podrà ser reclamat/da un/a particular que no desenvolupi una activitat professional. A més, els conflictes entre dos particulars, ja sigui com a parts contractants o per un altre tipus de relació, no poden ser plantejats en l'arbitratge de consum, però sí, en un altre tipus d'arbitratge.

La voluntat d'anar a la via arbitral es posa de manifest, per part del reclamant, quan presenta la sol·licitud d'arbitratge en una junta arbitral de consum, i per part de l'empresa, quan accepta de forma expressa l'arbitratge.

L'arbitratge de consum es caracteritza per ser...

  • Voluntari: la voluntat d'anar a la via arbitral es posa de manifest, per part del reclamant, quan presenta la sol·licitud d'arbitratge en una Junta Arbitral de Consum, i per part de l'empresa, quan accepta l'arbitratge.
  • Gratuït: es tracta d'un procediment en el qual, si les dues parts en conflicte l'accepten, no els costarà diners i obtindran un laude o resolució equiparable i amb els mateixos efectes que una sentència judicial.
  • Objectiu: en un arbitratge de consum, no es defensa cap de les parts en conflicte sinó que es fa justícia pel cas en concret.

Des de l'Oficina Comarcal de Consum, l'any 2021, vam tramitar un total de 54 arbitratges. La durada mitjana dels procediments d'arbitratge són d'entre 9 i 12 mesos

El Consell Comarcal de la Selva informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers exclusivament per obtenir informació estadística sobre la navegació. Navegar per aquest lloc web implica que se n’accepta l’ús. Per més informació, podeu consultar la nostra nota legal.

Hi estic d'acord.