Reclamacions i resolució de conflictes

L’Oficina de Consum del Consell Comarcal de la Selva us ajuda a resoldre les reclamacions, queixes i/o denúncies que ens feu arribar, relacionades amb algun conflicte de consum amb empreses proveïdores de productes o serveis.

Aquestes reclamacions es resolen mitjançant la mediació, un procediment senzill, confidencial i gratuït, a través del qual les parts amb la intervenció mediadora dels nostres tècnics de consum, elaboren el propi acord per arribar a una solució amistosa que satisfaci a ambdues parts en conflicte. 


Reclamació

Una reclamació és una exposició d'uns fets que fa una persona consumidora i usuària per posar en coneixement de l'Administració una vulneració dels seus drets o interessos particulars en la compra d'un bé o en la prestació d'un servei, amb la pretensió d'obtenir la reparació d'un dany, el rescabalament de determinades quantitats, o bé la rescissió d'un contracte i/o anul·lació d'un deute.

Qui la pot formular?
Qualsevol persona que tingui la consideració de persona consumidora i usuària.

Quines dades i documents s'han d'aportar? 
S'ha d'expressar de manera clara i concisa les dades relatives a:

  • Dades del reclamant (nom, domicili, DNI, telèfon, correu electrònic, etc.) i de l'establiment o empresa reclamada.
  • Detall dels fets objecte de la reclamació, identificant convenientment el producte o servei. 
  • Pretensió o petició (exposició clara i concreta del que es vol obtenir: lliurament, devolució, substitució o reparació del producte; finalització de l'obra o servei; i, si s'escau la quantia econòmica sol·licitada).
  • Relació de documents o proves adjuntes (factura tiquet, contracte, pressupost, garantia, publicitat, escrit de reclamació a l'establiment, resposta de l'establiment, etc.).
  • Data de reclamació prèvia.
  • Signatura

Com podeu presentar una reclamació, queixa o denúncia?

  • Omplint el formulari de reclamacióqueixa o denúncia, o bé fent-nos-el arribar presencialment a les nostres oficines.
  • Demanant una cita amb el tècnic de l'Oficina de Consum, que us ajudarà a tramitar la reclamació. Podeu fer-ho trucant al següent telèfon: 972 84 21 61 (ext. 8), o demanant cita prèvia.

Actualment, hi ha diverses vies de reclamació:

Els fulls de reclamació/denúncia en línia constitueixen els mètodes més senzills i eficaços. La seva finalitat és facilitar a les persones consumidores i usuàries la possibilitat de formular la seva reclamació/denúncia en el mateix establiment. No obstant això, podeu emprar qualsevol altre format, sempre que a la sol·licitud constin les dades exigides per la normativa.

Davant l'aparició d'un conflicte en l'àmbit del consum, cal demanar el full de reclamació i presentar-la a l'empresa. Si en un mes no tenim resposta o no ens satisfà, es pot sol·licitar la mediació a l'oficina de consum del vostre municipi o a la pàgina web de l'Agència Catalana del Consum. Des de l'Oficina Comarcal de Consum mediarem amb l'empresa per arribar a un acord que resoldria el conflicte. Si no hi ha acord i l'empresa està adherida al sistema arbitral de consum, la Junta Arbitral del Consum resoldrà el conflicte amb imparcialitat i de la manera més justa. Aquesta resolució és d'obligat compliment i té els mateixos efectes que una sentència judicial.

Servei Públic de Consum de la Comarca: En cas de no obtenir una resposta satisfactòria per part de l'empresa a les pretensions del consumidor, aquest pot presentar la reclamació davant de l'oficina municipal o comarcal d'informació al consumidor, com bé seria l'Oficina Comarcal de Consum de la Selva. A més, també es compta amb dues oficines municipals: l'OMIC de Lloret de Mar i l'OMIC de Blanes. Per tal de donar una solució satisfactòria a la reclamació presentada, l'Oficina de Consum de la Selva, ofereix i disposa de dos procediments complementaris: la mediació l'arbitratge.

El Consell Comarcal de la Selva informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers exclusivament per obtenir informació estadística sobre la navegació. Navegar per aquest lloc web implica que se n’accepta l’ús. Per més informació, podeu consultar la nostra nota legal.

Hi estic d'acord.